KONZOLA
LINEA

Konzola LINEA, sačinjena od seta različitih čeličnih cevi kružnog preseka i dodatnih dekorativnih elemenata, izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metal, predstavlja svedeno i geometrijski jasno rešenje, naglašene horizontalne komponente, i kao takva, u kombinaciji sa izabranim stubovima i svetiljkama, posebno uspešno upotpunjuje savremeno koncipirane prostorne ansamble.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.