KONZOLA
SOKO

Lira SOKO pripada funkcionalnim nosačima namenjenim rasvetnim stubovima javne namene. Osnov sklopa čini centralna čelična cev na koju je zavaren lučno povijeni krak dužine 1,2m, zajedno sa kraćim lučnim podupiračem od čelične cevi manjeg preseka Lira se može realizovati u kombinaciji sa jednim, dva ili tri konzolna prepusta, uz varijabilnu korekciju zastupljenih čeličnih profila i gabaritnih dimenzija, što je čini vrlo podesnom za kombinovanje sa velikim brojm različitih stubova i svetiljki.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.