KONZOLA
SKALA

Lira SKALA pripada grupaciji funkcionalnih konzolnih nosača svetiljki javne namene. Izrađuje se u kombinaciji različitih cevastih čeličnih profila kružnog preseka međusobno povezanih u celovit konstruktivni sklop koji omogućava  montažu većeg broja različitih tipova svetiljki uz mogućnost fleksibilnog prilagođavanja osnovnog rešenja različitim završecima stubnih nosača. Realizacija  lire može biti u varijanti sa jednim, dva ili tri konzolna, lučno povijena kraka.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.