Barikadni stubići
Barikadni stubić BGU

Barikadni stubić BGU, skladno sažete forme, nenametljivo se uklapa, kako u moderne, tako i u tradicionalne prostore, upotpunjujući likovnu celovitost ambijenta. Stubić se radi kao kompaktan odlivak od aluminijumske legure, visine 0,75 m i kao kombinovan sklop izrađen od kružne čelične cevi sa duboko vučenom metalnom kapom i livenom baznom rozetnom, u širokom rasponu preporučenih visina. Proizvodni program nudi brojne, stilski usklađene elemente enterijerske opreme, a po zahtevu, realizuju se i modifikovane varijante.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
 


Montaža

Montaža kompletno odlivenog stubića vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa ukrasnim navrtkama.

Montaže stubića izvedenog u kombinaciji odlivka i čelika vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, preko utapajućeg dela čelične cevi, prečnika 76,1 mm, zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.