Ograde
Ograda LAVIRINT

Ograda LAVIRINT pruža savremeno koncipirano rešenje elementa urbane opreme koje se sa lakoćom uklapa u svaki ambijent. Ograda se u potpunosti izrađuje od različitih čeličnih kutijastih profila i pratećih elemenata kojima se obezbeđuje stabilnost i laka montaža, dok se fiksiranje stubića na betonski temelj sprovodi preko tzv. anker korpe.Ponuđene su dve osnovne varijante definisane u odnosu na različito osno rastojanje, odgovarajući tip nosećeg stubića i oblikovno rešenje dekorativne ispune.
Pri naruđbi neophodno je navesti tačan broj stubova i polja ili dužinu na kojoj se kontinuirano postavlja ograda.
Svi nadzemni delovi ograde štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža nosećih stubića ograde u prethodno pripremljene betonske temelje vrši se preko 4 (četiri) povijena ankera M12x220mm međusobno povezana na osnom rastojanju 150x150mm. Pritezanje bazne ploče stubića i ankera vrši se pomoću navrtki M12. Nakon fiksiranja stubića postavlja se ispuna unutar "П" nosača i vrši pritezanje vijcima M10.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić ograde postavlja u nestandardni uslovima ili uz izmenjeno rešenje pripadajuće ispune, pšotrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.