Korpe za otpatke
Korpa za otpatke MONOLIT

Korpa za otpatke MONOLIT ilustruje moderno dizajnirani element urbane opreme koji se stilski uklapa u sve savremene gradske prostore. Element je kombinovan od istoimenog samonosećeg čeličnog stubića visine 1,1m zasečenog vrha sa reljefnim prikazom grba grada i same kante izrađene od čeličnog lima povezane za podkonstrukciju koja omogućava njenu montažu i obrtanje radi lakšeg održavanja.

Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža nosećeg stubića kante vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stubića, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.