Lire i nosači
VIZIR

Nosač VIZIR je sačinjen od povijenih kružnih čeličnih cevi, međusobno povezanih u oblik štitolikog rama, upotpunjen dekorativnim detaljima koji zajedno daju autentično vizuelno rešenje za centralno prihvatanje svetiljke, posebno pogodno pri realizaciji parkova, trgova, pešačkih zona, pasarela i svih drugih prostora u kojima se preko dispozicije i izabrane kombinacije sa odgovarajućim rasvetnim telom i stubom želi naglasiti ili uspostaviti  prepoznatljiva  sadržajnost ambijenta.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.