SVETILJKA
Svetiljka BRISTOL

Svetiljka BRISTOL je dizajnirana po tradicionalnim uzorima i njena primena se očekuje u istorijskim urbanim sredinama, pri rekonstrukciji ili uređenju novih objekata i celina sa stilskim odrednicama. Radi se kao fasadna i stubna svetiljka, varijantnih visina, shodno nameni i svetlotehničkim zahtevima. Osnov svetiljke čini trodelno liveno kućište od mesinga (opciono bronza ili silumin), protektor od polikarbonata i optički blok sa izabranim LED ili konvencionalnim svetlosnim izvorom. Odgovarajući zidni ili stubni nosač, kao i prateći elementi, konstrukcijom i izborom materijala prilagođeni su kućištu.
Svetiljke od mesinga i bronze se poliraju i patiniraju,a za varijantu od silumina spoljni delovi se štite  poliesterskim porahom u izabranom tonu po RAL - karti. 

Preporuke u tabeli su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke za fotometrijski proračun možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
BRISTOL 70-100 NaVP/MH
- - kružna - -
BRISTOL 7-60 LED sijalica
- - kružna - -
BRISTOL 15-24 LED
- - kružna - -

Optički blok:
Stepen zaptivenosti: IP66
Otpornost na udar:   IK08

Predspojni uređaj:
Stepen zaptivenosti: IP66 

Klasa električne izolacije: I ili II
                              

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
BRISTOL 70-100 NaVP/MH 70-100W 6 300 / 10 500lm prema izabranoj sijalici -
BRISTOL - 7-60 LED sijalica 7-60W 806 / 6 909lm prema izabranoj sijalici -
BRISTOL 15-24 LED 15-24W 2 475 / 3 960lm prema izabranim diodama -

Montaža i održavanje

Fasadna svetiljka se pričvršćuje pomoću dva zidna nosača koji se fiksiraju sa po 3 (tri) odgovarajuća folšrafa, shodno karakteristikama noseće podloge. Dekorativni zidni nosač u gornjoj zoni montira se sa 4 (četiri) odgovarajuća holšrafa. Kabl za napajanje provlači se kroz cevaste zidne nosače, pre njihovog fiksiranja.

Stubna svetiljka predviđena je za montažu na stubne ili konzolne nosače kružnog preseka prečnika 60,3 ili 76,1mm. Fiksiranje se vrši sa 6 (šest) vijaka M10 ravnomerno raspoređenih pod > od 120* u dva reda.