Klupe
KLUPA CITY

Klupa CITY donosi afinitet modernog dizajna, stavljajući u prvi plan upotrebni aspekt proizvoda iz koga proistiće i vizuelno sažeta, prepoznatljiva forma koja se nenametljivo uklapa u sve savremene prostorne celine. Klupa se izrađuje u kombinaciji od različitih čeličnih elemenata koji su projektovani i kao konstruktivni i kao primarni oblikovni motiv, dok su za sedište upotrebljene standardne čamove letvice, koje su se u praksi pokazale kao najpovojniji izbor. Gabaritne dim. iznose 480x480 mm, dok dužina klupe može varirati u rasponu od 1 500-2 000 mm.
Svi metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.
 


Montaža

Montaža klupe, odnosno njenih nosećih stranica, vrši se u prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću tzv. anker korpe načinjene od para povijenih i međusobno povezanih čeličnih šipki prečnika 16mm., postavljenih na rastojanju od 400mm. U podužnom smislu osno rastojanje temelja zavisi od izabrane dužine klupe i  varira u vrednostima od 1 300 do 1 800mm. Pritezanje bazne ploče i ankera vrši se odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne, izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.