SVETILJKA
M -YHA01

Svetiljka M-YHA01 tipičan je primer savremeng rešenja namenjenog javnoj rasveti gradskih ulica, regionalnih saobraćajnica i komunikacionih prilaza nižeg reda, parkinga, stambenih, poslovnih i industrijskih zona.
Osnov svetiljci daje kućište specifične, izdužene forme, izvedeno je od aluminijumske legure livene pod pritiskom.
Optički sistem savremeno tehnološkog rešenja, u celini sa protektorom od kaljenog stakla, obezbeđuje visoko efikasnu raspodelu svetlosti.
Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.
Svetiljka pruža mogućnost brojnih kombinacija sa stubovima i konzolama.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
M-YHA01 - 70 NaVP/M.H.
Sporedne saobraćajnice <10 m usmerena 5 - 6 m 18 - 20 m
M-YHA01-LED22-52 LED
Sporedne saobraćajnice - usmereno - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 10

Predspojni uređaj
Stepen zaptivenosti : IP 43        ( za konvencionalne izvore )
                                             IP 65-67 ( za LED izvore )

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla :
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
M-YHA01 - 70 NaVP/MH 70 W 6 600 / 6 300 lm prema izabranoj sijalici 4,0 kg
M-YHA01-LED22-52 LED 22-52W 2 860 / 6 760 lm prema izabranim diodama 4,0 kg

Montaža i održavanje

montaža
Montaža svetiljke obavlja se pomoću galvanizovanih vijaka i obujmica smeštenih u kućištu,što omogućava sigurno pričvršćivanje na horizontalnu  liru prečnika 48 mm ili direktno na stub pomoću nosača svetiljke.
оdržavanje
Pristup sijalici i predspojnim uređajima omogućen je povlačenjem zatvarača sačinjenog od nerđajućeg čelika koji otvara gornji poklopac kućišta. Predspojni uređaji su pristupačni i nalaze se na lako izmenljivom nosaču. Promena sijalice postiže se otvaranjem nosača grla i njegovim izvlačenjem.