Dekorativni stubovi
CVETNI TRG

Stub CVETNI TRG je modelovan sa akcentom na dekorativnim svojstvima, ugledajući se na tradicionalne uzore bogato razvijenih volumena i segmentno rasčlanjenog stabla. Ovaj princip primenjen je i u varijanti sa dvosegmentnim čeličnim cevima, dok treće rešenje daje primer svedene realizacie sa monolitnim cilindričnim stablom. Svojom naglašenom formom, sve tri varijante, predstavljaju inspirativni model primeren parkovskim i urbanim prostorima u kojima komponenta klasičnog duha ima značajno učešće.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Stub pruža brojne kombinacija sa različitim tipovima svetiljki i konzolama.

CVETNI TRG 1 je izrađen kao kompletno odliven stub.
CVETNI TRG 2 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i dvosegmentne čelične cevi sa dekorativnom rozetnom, izvedenom tehnikom dubokog izvlačenja metala.
CVETNI TRG 3 je izrađen u kombinaciji livenog postamenta i čelične cevi.

Montaža stuba vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 3 (tri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stub postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.


H stuba A B ∅d M L h b c
3,3 m 400 254 22 18 480 700 650 55
4 m 400 254 22 18 630 800 650 55