Korpe za otpatke
Kanta SPLET 1

Korpa za otpatke SPLET 1 sastoji se od dekorativne uložine izrađene od čeličnih elemenata i  posude od rolovanog pocinkovanog lima, izvedene sa dancetom za oceđivanje, ojačanjima i parom ručki, što omogućava jednostavno održavanje i dug vek trajanja. Može se raditi sa ili bez podloge za opuške. Geometrijskim prepletom od čeličnih traka uobličeno je zanimljivo rešenje savremenog mobilijara, prikladno kako za moderne, tako i za tradicionalne ambijente, upotpunjujući raznolikost njihovih likovnih sadržaja. Mogućnost kolorističkih kombinacija između glavnih elemenata korpe pruža dodatni opseg efektnih intervencija u prostoru.
Svi elementi se štite osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti.
 


Montaža

montaža
Montaža kante vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stubića, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa odgovarajućim navrtkama.
Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se kanta postavlja u specifičnim uslovima potrebno je izvršiti proveru datih dimenzija.