KONZOLA
ELIPSA

Nosač ELIPSA, prepoznatljive eliptične forme, sa vidnim gabaritnim dimenzijama 750 x 1 415 mm, izrađuje se od povijenih čeličnih cevi, apliciranih dekorativnim detaljima, pružajući u završnom sklopu elegantan konstruktivan sklop namenjen montaži centralno pozicionirane svetiljke. Primena ovakvih nosača uobičajena je pri realizaciji osvetljenja parkova, trgova, pešačkih zona i drugih urbanih prostora i celina gde se želi uneti ili naglasiti već prisutan tradicionalni duh gradnje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
nosač ELIPSA je predviđen za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi nosač se može ugraditi i u stubove drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje nosača vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.