SVETILJKA
ROTONDA

Svetiljka ROTONDA predstavlja primer dekorativnog rasvetnog tela koncipiranog po savremenim standardima i dizajnerskim tendencijama tako da su funkcionalni zahtevi sklopa na uspeli način ukomponovani u prepoznatljivo oblikovno rešenje. Izrađena kao odlivak od aluminijumske legure, sa zrakastim hladnjakom, protektorom od kaljenog stakla, spoljnim, priteznim prstenom i optičkim blokom visokih svetlotehničkih karakteristikama, svetiljka, zajedno sa odgovarajućim nosačem za podešavanje rotacije u dva pravca, nudi brojna rešenja za montažu i primenu u najrazličitijim uslovima savremenih urbanih zona. 

Svi spoljni delovi štite se poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.

Preporuke u tablici su informativnog karaktera, te je za konkretnu situaciju potrebno uraditi odgovarajući fotometrijski proračun.

Datoteke  za  fotometrijski  proračun  možete naći u sekciji fotometrija.

Za stručnu pomoć pri izradi fotometrijskog proračuna možete kontaktirati naš projektni biro.

Tip svetiljke Svetlosni izvor Vrsta javnog prostora Širina osvetljene zone Distribucija svetla Visina montaže Rastojanje između stubova
ROTONDA LED22-58W
- - kružna - -

Optički blok
Stepen zaptivenosti: IP 66
Otpornost na udar: IK 08

Napajanje

Stepen zaptivenosti: IP 65-67

Klasa električne izolacije: I ili II
Regulacija svetla:
daljinsko upravljanje ( 1-10V, DALI )

Tip svetiljke Svetlosni izvor Snaga izvora Svetlosni fluks Temperatura boje Masa
ROTONDA LED 22-58W 2 970 / 7 830 lm prema izabranim diodama 5,7kg

Montaža i održavanje

montaža

Stubna svetiljka, pomoću odgovarajućeg nosača, može se montirati na cevni nosač bilo kog poprečnog preseka. Pritezanje se vrši pomoću 4 (četiri) vijka M8. Fasadna i viseća verzija svetiljke se montira pomoću nosača koji se fiksira sa 4 (četiri) odgovarajuća holšrafa za tipl M8x30mm.
održavanje
Pristup optičkom bloku omogućen je odvrtanjem vijaka na spoljnom vencu i skidanjem staklenog protektora, dok se elektronski uređaji, postavljaju na posebnom nosaču unutar otvora na stubu, u okviru konzolnog sklopa za fasadnu varijantu ili unutar plafonske rozetne.