Dekorativni stubovi
TEHNUM

Stub TEHNUM objedinjuje seriju moderno koncipiranih dekorativnih stubnih nosača od različitih čeličnih cevnih profila, razvijenih u visini od 4-6 m, rafinirano svedene linije koja svoju punu afirmaciju potvrđuje u savremenim gradskim ambijentima. Stubovi su kombinovani od rešetkaste ispune i punih, monolitnih delova od kojih je donji razvijen u vidu postamenta sa baznom pločom kvadratne osnove i otvorom za smeštanje RP ploče, osigurača, vijka za uzemljenje, zaštićenih odgovarajućim poklopcem, dok je gornja zona iskorišćena za montažu svetiljki.

TEHNUM 1 je izrađen u kombinaciji monolitnih segmenata od čeličnih cevi kvadratnog preseka i rešetkaste ispune sa trouglastom perforacijom.
TEHNUM 2 je izrađen u kombinaciji monolitnih segmenata od čeličnih profila trapezaste osnove i rešetkaste ispune sa trouglastom perforacijom.
TEHNUM 3 je izrađen u kombinaciji različitih čeličnih profila kvadratnog preseka koji su u gornjoj zoni povezani prostornom rešetkastom ispunom koja formira stablo stuba.

Montaža stubova vrši se na prethodno izveden betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa po dve odgovarajuće navrtke preko kojih se može postaviti zaštitna gumena kapa.

Prikazi temelji su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.