Lire i nosači
ELIPSA

Nosač ELIPSA, prepoznatljive eliptične forme, sa vidnim gabaritnim dimenzijama 750 x 1 415 mm, izrađuje se od povijenih čeličnih cevi, apliciranih dekorativnim detaljima, pružajući u završnom sklopu elegantan konstruktivan sklop namenjen montaži centralno pozicionirane svetiljke. Primena ovakvih nosača uobičajena je pri realizaciji osvetljenja parkova, trgova, pešačkih zona i drugih urbanih prostora i celina gde se želi uneti ili naglasiti već prisutan tradicionalni duh gradnje.

Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.