Barikadni stubići
Barikadni stubić KLADOVO

Barikadni stubić KLADOVO, u oblikovnom smislu, donosi intrigantno, moderno rešenje urbanog elementa opreme koji pored svoje osnovne funkcije, na kvalitetan način, upotpunjava prostor, unoseći u njega dimenziju pokreta i inventivne interpretacije tradicionalnih formi. Stubić se u potpunosti izrađuje od različitih čeličnih profila, u preporučenim visinama od 750 do 1 000 mm.

Zaštita se vrši sa dvostrukim nanosom osnovne boje, dok se finalno farbanje radi poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića vrši se na prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stubića, odnosno njegove baze, i pripadajućih ankera ostvaruje se sa odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.