KONZOLA
TANGENS

Konzola TANGENS predstavlja oblikovno naglašeno rešenje, modelovano iz većeg broja ravnih i povijenih čeličnih kružnih cevi, međusobno povezanih u elegantan geometrijski splet, namenjen stubovima većih visina, koji zajedno sa adekvatno izabranom svetiljkom stvaraju efektan vizuelni doživljaj koji se manifestuje prepoznatljivim uticajem u svakoj sredini.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
konzola TANGENS je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1, odnosno 88,9mm. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120 *.