KONZOLA
LAUT MIRROR

Konzola LAUT MIRROR se izrađuju od ravnih i povijenih cevastih čeličnih profila kružne osnove, dopunjenih dekorativnim elementima izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala i međusobno povezanih u oblikovno i konstruktivno celovit sklop pogodan za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki, koncipiranih, kako u tradicionalnom, tako i u savremenom duhu.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

 

Montaža

montaža
konzola LAUT MIRROR je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3 vijka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomern raspoređenih po obimu stuba pod uglom od 120*.