Klupe
Klupa PRAKTIKA

Klupa PRAKTIKA predstavlja racionalno rešenje fasadne, sklopljive klupe univerzalnog dizajna koji se uklapa u sve arhitektonske ambijente, posebno efikasna u stešnjenim prostorima, zonama sa kontrolisanim režimom korišćenja i pri realizaciji multifunkcionalnih koncepcija. Osnovne elemente sklopa čini fiksna i rotirajuća čelična podkonstrukcija sačinjena od različitih profila, zidni naslon, obrtno sedište od profilisanih čamovih letvica i oprema za zaključavanje.
Svi metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL-karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe sastoji se iz nekoliko uslovljenih i povezanih faza. Na izabranu konstruktivnu podlogu postavlja se vertikalni nosača i, po izvršenoj nivelaciji, fiksira pomoću 5 ( pet ) tiplova, prečnika  12 mm za ankerovanje. Potom se umeće centralni deo klupe sa sedištem, provlačenjem cevne podkonstrukcije kroz ležište nosača, nakon čega se dodaje i drugi nosač, vrši nivelisanje čitavog sklopa i fiksiranje pridodatog oslonca sa pripadajućih 5 ( pet ) tiplova. Montaža naslona predstavlja završnu fazu i vrši se preko prepuštenog dela vertikalne podkonstrukcije i zakošenih ležišta za koje se fiksira pomoću 4 ( četiri ) vijka.

Prikaz montaže je dat za standardno rešenje, te ukoliko se klupa postavlja u specifičnim uslovima i uz eventualne izmene, potrebno je izvršiti proveru i potrebne korekcije postupka i detalja.