KONZOLA
KOMPOZIT

Konzola KOMPOZIT predstavlja oblikovno dinamičan i vizuelno bogat konstruktivni sklop načinjen od većeg broja čeličnih kružnih cevi različitih preseka i dodatnih dekorativnih detalja, međusobno povezanih u celovit nosač namenjen stubovima većih visina i odgovarajućim svetiljkama, prvenstveno iz oblasti javne rasvete.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.