KONZOLA
KOMPOZIT

Konzola KOMPOZIT predstavlja oblikovno dinamičan i vizuelno bogat konstruktivni sklop načinjen od većeg broja čeličnih kružnih cevi različitih preseka i dodatnih dekorativnih detalja, međusobno povezanih u celovit nosač namenjen stubovima većih visina i odgovarajućim svetiljkama, prvenstveno iz oblasti javne rasvete.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
konzola KOMPOZIT je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 88,9mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.