KONZOLA
TANGENS

Konzola TANGENS predstavlja oblikovno naglašeno rešenje, modelovano iz većeg broja ravnih i povijenih čeličnih kružnih cevi, međusobno povezanih u elegantan geometrijski splet, namenjen stubovima većih visina, koji zajedno sa adekvatno izabranom svetiljkom stvaraju efektan vizuelni doživljaj koji se manifestuje prepoznatljivim uticajem u svakoj sredini.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.