KONZOLA
OMEGA

Konzola OMEGA pruža koncept dizajnerski naglašenog nosača sačinjenog iz seta različitih, povijenih i središnjom vertikalom međusobno povezanih, kružnih čeličnih cevi, namenjenog stubovima većih dimenzija i svetiljkama javne namene, odnosno pri uređenju saobraćajnica različitih kategorija, prilaza, parkinga, fabričkih krugova i svih drugih prostora gde se pored svetlotehničkih zahteva teži i efektnom vizuelnom rešenju.
Varijantne opcije nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.