KONZOLA
LEPTIR

Konzola LEPTIR sastoji se iz seta povijenih kružnih čeličnih cevi i pratećih dekorativnih detalja, povezanih sa centralnom nosećom vertikalom u celovit konstruktivni i dizajnerski sklop namenjen savremenim konceptima rešavanja rasvete u okviru saobraćajnica različitih kategorija, prilaza, parkinga, stambenih naselja i svih drugih prostora gde se primenjuju svetiljke iz domena javne rasvete.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili umanjih dimenzija za smaknutu poziciju na stubu.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.