Laboratorija

Sastavni deo predzeća METEOR čini i goniofotometrijska labortorija za ispitivanje svetlotehničkih karkteristika svetiljki. Prva laboratorija ovoga tipa u Srbiji uspostavljena je u okviru odeljenja za projektovanjje i razvoj našeg preduzeća, što svedoči ne samo nedvosmislenoj opredeljenosti ka kontinuiranom razvoju preduzeća i proizvodnog progrma, već i težnji ka konstantom praćenju savremenih inženjerskih tokova.
 
01

Goniofotometar

Potpuno automatizovano goniofotemtrijsko postrojenje omogućava merenje svetlosne raspodele svetiljki sa konvencionalnim i LED izvorima svetlosti, kao i osvetljenost, jačinu svetlosti, hromatičnost i temperaturu boje.

Na ovaj način, omougućeno je sistemsko praćenje fotometrijskih parametara u procesima razvoja i kontrole kvaliteta proizvoda.
02

Laboratorijska instalacija

Merenje se izvodi u dalekom polju, u posebno projektovonoj mračnoj komori. Dužina optičkog puta iznosi do 12 m, što omogućava ispitivanje svetiljki čiji je svetli otvor do 1200 mm.

Maksimalna gabaritna dimenzija svetiljke čije karakteristike je moguće meriti iznosi 1500 mm, dok maksimalna dozvoljena masa iznosi 30 kg.

03

Obrada podataka

Rezultati merenja se automatski prikupljaju putem fotometra Konica Minolta CL 200-A, a zatim se procenjuju i dodatno obrađuju u namenskom programskom paketu.
 
Merenja i obrada podataka sprovode se prema važećim standardima EN 13032-1:2004 i IES LM79-08 2007, a kao rezultat sastavljaju se izveštaji i standardne fotometrijske datoteke u IES (.ies) i EULUMDAT (.ldt) formatu.
04

Termovizija

Kod projektovanja svetiljki sa LED izvorima, poseban problem predstavlja odvođenje toplotne energije sa izvora, tako da se vrednosti dobijene proračunom obavezno proveravaju i empirijski.

Laboratorija  preduzeća METEOR opremljena je i termovizjiskom kamerom, kao i programskim paketom za anallizu raspodele izmerenog temperaturnog  polja.