Ulošci za betonske đubrijere
Ulošci za betonske đubrijere

ULOŠCI ZA BETONSKE ĐUBRIJERE rade se od pocinkovanog lima debljine min 0,5mm. Ulošci se rade sa perforiranim dnom, rubovima za oslanjanje na telo đubrijere i ručkama za vađenje radi pražnjenja sadržaja. Pregradna šipka u ulošku radi se u debljini od 8mm+/-5%.

Gabaritne dimenzije:
TIP 1 ......300x320x563mm -  sa delom za opuške (prema skici);
TIP 2 ......270x390x700mm - sa delom za opuške (prema skici);
TIP3 .......220x235x630mm;
TIP4 .......283x435x300x588mm - sa delom za opuške (prema skici).

osvetlite svoj put

© METEOR 2017