KONZOLA
LAUT

Konzola LAUT se izrađuju od ravnih i povijenih cevastih čeličnih profila kružne osnove dopunjenih dekorativnim elementima izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala, međusobno povezanih u oblikovno i konstruktivno celovit sklop pogodan za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki, koncipiranih, kako u tradicionalnom, tako i u savremenom duhu.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža
konzola LAUT je predviđena za montažu u stub sa kružnim završetkom prečnika 76,1mm. Sa redukcijom upadajućeg dela centralne cevi konzola se može ugraditi i u nosače drugih dimenzija, shodno zahtevu. Fiksiranje konzole vrši se pomoću 3-6 vijaka M10 i odgovarajućih navrtki ravnomerno raspoređenih u jednom ili dva reda po obimu stuba pod uglom od 120*.