KONZOLA
LAUT

Konzola LAUT se izrađuju od ravnih i povijenih cevastih čeličnih profila kružne osnove dopunjenih dekorativnim elementima izvedenih tehnikom dubokog izvlačenja metala, međusobno povezanih u oblikovno i konstruktivno celovit sklop pogodan za kombinovanje sa velikim brojem stubova i svetiljki, koncipiranih, kako u tradicionalnom, tako i u savremenom duhu.
Varijantna rešenja nude mogućnost realizacije konzole kao jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.