Vertikalna zaštita stabala
vertikalna zaštita stabala STANDARD

Vertikalna zaštita stabala STANDARD je savremeno dizajniran element urbane opreme koji se uklapa u sve tipove urbanih prostora, kao i u parkovske, sportsko rekreativne i komunikacione zone. Radi se od povijenih i ravnomerno raspoređenih čeličnih flahova povezanih poluobručima u dvodelni sklop koji omogućava postavljanje i stabilnu montažu. Zaštitna konstrukcija oko stabala može se postavljati samostalno i u kombinaciji sa horizontalnom zaštitom, tip STANDARD.
Završna obrada obuhvata dvostruki nanosv "epoxi prajmer"-a i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti. Postupak toplog cinkovanja sprovodi se po zahtevu.


Montaža

Montaža vertikalne zaštite obuhvata ravnomerno postavljanje dva segmenta konstrukcije oko stabala i njihovo međusobno povezivanje vijcima i navrtkama M8 pozicioniranim na preklkopnim delovima poluobruča. Fiksiran sklop, u vertikalnom položaju, pobija se u zemlju u dubini od 140mm, što je olakšano zašiljenim krajevima na flahovima.

osvetlite svoj put

© METEOR 2017