Rasvetni stubovi
IGNIS

Dekorativni rasvetni stub, tip IGNIS, svedene forme i savremenih svetlotehničkih karakteristika, proizvodi se u velikom broju kombinacija, visine od 1,2 do 5,0m i sa snagom LED izvora od 24 do 50W, tako da je vrlo pogodan za osvetljenje različitih trgova, platoa, parternih zona i namenski izdiferenciranih zona. Stub se izrađuje od čeličnog kutijastog profila dim. 200x200mm sa odgovarajućom baznom pločom i otvorom za smeštanje priključne ploče, FRA osigurača i vijka M10 za uzemljenje. Optički blok svetiljke (IP66), sa modularnim LED izvorom, optikom i integrisanim hladnjakom, postavljen je u centralnom, gornjem, delu stuba, dok se napajanje može postaviti u poklopnom delu iznad svetiljke ili u okviru otvora na stubu.

Završna obrada ukljućuje zaštitu osnovnom bojom u dva nanosa i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL-karti.

IGNIS 1 se radi od čeličnih kutijastih profila dim. 200x200mm sa četvorostranim otvorom u gornjoj zoni i centralnom LED svetiljkom, ukupne visine u rasponu od 1,2 do 2,5m.
IGNIS 2 se radi od čeličnih kutijastih profila dim. 200x200mm sa četvorostranim otvorom u gornjoj zoni i centralnom LED svetiljkom, ukupne visine u rasponu od 2,5 do 4,0m.
IGNIS 3 se radi od čeličnih kutijastih profila dim. 200x200mm sa četvorostranim otvorom u gornjoj zoni i centralnom LED svetiljkom, ukupne visine u rasponu od 4,0 do 5,0m.

Montaža stuba se vrši na prethodno pripremljen betonski temelj pomoću odgovarajuće anker korpe sačinjene od 4 (četiri) povijene i međusobno povezane šipke od betonskog gvožđa, dimenzija i rasporeda prema priloženoj šemi. Pritezanje stuba, odnosno njegove bazne ploče i pripadajućih ankera ostvaruje se odgovarajućim navrtkama. 
 
Prikazi temelja su informativnog karaktera, dati prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubovi postavljaju u nestandardnim uslovima ili uz eventualne izmene pojedinih elemenata i prateće opreme, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.H stuba A B ∅d M L h b c
1,2m 300 250 16 M12 485 600 400 35
2,5m 300 250 16 M12 630 600 400 35
4,0 300 250 20 M16 485 800 500 45
5,0m 300 250 20 M16 630 800 500 45