Klupe
Klupa FORMA

Klupa FORMA stilski je usklađena sa istoimenom varijantom sa naslonom, proširujući asortiman i mogućnost raznovrsnijeg kreiranja projektnih rešenja, odnosno usklađivanja sa prostornim specifičnostima. Klupa se izrađuje u okviru gabaritnih dimenzija : 1 600-1 800 (dužina) x 560 (širina) x  500mm (visina), u kombinaciji različitih čeličnih elemenata i drvenog sedišta od čamovih letvica ili naznačene vrste drveta.

Svi metalni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL -karti, dok se drveni elementi impregniraju i lakiraju u željenoj nijansi.


Montaža

Montaža klupe, odnosno njenih nosećih stubića, vrši se u prethodno pripremljen betonski temelj, pomoću tzv. anker korpe načinjene od povijene i međusobno povezane čelične šipke prečnika 12mm., na rastojanju od 300mm. U podužnom smislu osno rastojanje temelja zavisi od izabrane dužine klupe i najčešće varira u vrednostima 0d 1 340 - 1 540mm. Pritezanje bazne ploče i ankera vrši se odgovarajućim navrtkama.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se klupa postavlja u nestandardnim uslovima i uz, eventualne, izmene, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.