Vertikalna zaštita stabala
Vertikalna zaštita stabala GARDEN

Vertikalna zaštita stabala, tip GARDEN predstavlja standardno uobličen element urbane opreme namenjen čuvnju drveća i sadnica od mehaničkih udara i oštećenja. Konstrukcija se izrađuje od povijenih čeličnih šipki ravnomerno raspoređenih po obimu veznih obruča, grupisanih i povezanih u vidu dvodelnog sklopa koji se, po izvršenoj montaži, povezuju u celovit cilindrični element.

Vertikalna zaštitna ograda štiti se dvostrukim nanosom "epoxi prajmer"-a, dok se završno farbanje radi u izabranom tonu po RAL-karti. Dodatna zaštita postupkom toplog cinkovanja sprovodi se po zahtevu.


Montaža

Montaža vertikalne zaštite stabala, tip GARDEN obuhvata postavljanje prvo jedne polovine, a potom i druge, ravnomerno oko već posađene sadnice u okviru uređenog opsega, posle čega se vrši poravnjanje i povezivanje sklopa. Pritezanje konstrukcije vrši se pomoću odgovarajućih vijaka i navrtki na veznim obručima raspoređenim u tri zone. Završno, čelične šipke zaštitne ograda se pobijaju u zemlju na dubini od oko 100mm.
Po zahtevu, vertikalna zaštitna ograda može se preko dopunskih distancera povezati i sa odgovarajućom horizontalnom zaštitom stabala.