KONZOLA
DORĆOL

Konzola DORĆOL je u potpunosti izvedena kao aluminijumski odlivak, naglašene dekorativne ornamentike modelovane od geometrijskih prepleta i floralnih motiva svojstvenih klasičnim stilovima, te se kao takva optimalno uklapa u sve kombinacije i prostorne ambijente u kojima se želi uneti ili naglasiti već prisutan tradicionalni duh.
Varijantna rešenja nude realizaciju konzole kao fasadne ili stubne, jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti