KONZOLA
DORĆOL

Konzola DORĆOL je u potpunosti izvedena kao aluminijumski odlivak, naglašene dekorativne ornamentike modelovane od geometrijskih prepleta i floralnih motiva svojstvenih klasičnim stilovima, te se kao takva optimalno uklapa u sve kombinacije i prostorne ambijente u kojima se želi uneti ili naglasiti već prisutan tradicionalni duh.
Varijantna rešenja nude realizaciju konzole kao fasadne ili stubne, jednokrake, dvokrake ili trokrake.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti

Montaža

montaža
Zidna varijanta konzole DORĆOL fiksira se pomoću 4 (četiri) odgovarajuća tipla, shodno nosećoj podlozi.
Montaža stubne varijante konzole vrši se pomoću 4 (četiri) imbus vijka M8.