KONZOLA
ZIDNI NOSAČ FERAL

ZIDNI NOSAČ FERAL pripada grupaciji fasadnih konzola, dimenzijama i oblikom, prilagođenih određenim tipovima dekorativnih svetiljki. Izrađuje se kao sklop od većeg broja različitih čeličnih profila koji pored dizajnerski osmišljenog rešenja pružaju potrebnu konstruktivnost i jednostavnost pri montaži, nenametljivo se uklapajući u najraznorodnije ambijente.
Varijantna rešenja se ogledaju u mogućim dimenzionalnim modifikacijama prema zahtevima izabrane svetiljke.
Završna obrada uključuje zaštitu osnovnom bojom i finalno farbanje u izabranom tonu po RAL - karti.

Montaža

montaža


zidnog nosača FERAL vrši se sa 2 (dva) odgovarajuća tipla, shodno nosećoj podlozi.