Barikadni stubići
Barikadni stubić BGC

Barikadni stubić BGC donosi koncept dekorativnog i likovno sažetog urbanog motiva namenjenog regulaciji prostornih celina izdiferenciranih prema nameni i specifičnom režimu korišćenja. Stubić se u potpunosti izrađuje kao odlivak od aluminijumske legure, visine 0,6 m i svojom klasičnom formom prioritetno zagovara prisustvo u tradicionalno koncipiranim gradskim i parkovskim sredinama.
Po zahtevu, stubići mogu biti opremljeni lancima, odgovarjuće dužine i preseka.
Svi nadzemni delovi štite se osnovnom bojom i finalno farbaju poliesterskim prahom u izabranom tonu po RAL - karti.


Montaža

Montaža stubića se vrši na prethodno izveden pripremljen temelj, preko utapajućeg dela kružne čelične cevi, prečnika 60,3 mm., zajedno sa dodatnim ojačanjima od 3 ( tri ) trake povijenog flaha, ravnomerno raspoređene po obimu i razvijenih u dužini od 250 mm.

Prikaz temelja je informativnog karaktera, dat prema najčešćim primerima iz prakse. Ukoliko se stubić postavlja u nestandardnim uslovima i uz specifičnu opremu, potrebno je izvršiti proveru i korekciju datih dimenzija.